W E L K O M

 

De artikelen op deze site zijn in pdf formaat; de benodigde Adobe Reader 7.0 vindt u hier

[In aanbouw]

 

Op basis van mijn ervaring, zowel als adviseur en als (universitair) docent, schreef ik regelmatig artikelen (nb: die activiteit is nu vooral overgenomen door weblogs). Enkele van de recente artikelen vindt u hieronder. (Als het niet lukt om de documenten te openen, dan kunt u de artikelen ook opvragen.)

Een ander blog waaraan ik deelneem is:


Ik verzamelde mijn eerdere blogentries uit het IiM blog en het ManPro blog en publiceer die nu als ebooks. (nb: Alle 3 zijn het XPS bestanden, bestanden die ook op en mobile leesbaar zijn.)

 

 

Andere / oudere (voor blog-tijd) maar-nog-steeds-relevante artikelen zijn:

 

  •  De Waarde van een Onderneming (een alternatieve blik):  € = MC²

De waarde van een onderneming wordt over het algemeen bepaald door 'harde zaken' zoals het onroerend goed, de liggen van dit og, de voorraden, het rollend materieel, eventueel het klantenbestand etc.

Maar wat te denken van de waarde die de Kern Competentie van uw organisatie kan toevoegen? En als dat zo is, wat en wie zijn dan van invloed op die 'Kern Competentie'? U leest het in het artikel.

€ = MC

 

‘Leiderschap’, er zijn boeken over volgeschreven. Ze variëren van boeken over charismatische leiders met al dan niet goede eigenschappen, tot een (effectieve?) ‘handleiding in 7 Stappen’.

Hoe dan ook: Leiderschap is een uitdaging! Soms wordt ‘Leiderschap’ aan je opgedrongen, vaak vind je van jezelf dat je ‘het’ hebt, en dat is (helaas?) niet altijd zo maar je kunt er wél op inspelen.

 

Leiderschap & Management, hetzelfde of toch verschillend? leest u het artikel eens.

L R V A
 

  •  Een artikel over de Managers formule is er (nog) niet maar de formule zelf wel: Mgn = (Pl + Mi° + Re)e

Kort gezegd: Managen is Plannen maken, Middelen¹ optimaal inzetten en Resultaten behalen. En tot slot e = evalueren: wat ging er goed en wat kan er beter?

¹ Middelen dat zijn: €, 'hard- en software' (w.o. gebouwen, logistiek, processen etc.) en Mensen.

 

‘De vrouw wier klacht ik op een keer weigerde tot het eind toe aan te horen had gelijk toen ze uitriep dat als de tijd me ontbrak om naar haar te luisteren, me ook de tijd ontbrak om te regeren.’

(Hadrianus, Romeins keizer ca. 100 n.Chr.)

Vervang in Hadrianus’ uitspraak ‘regeren’ door ‘managen’ en u hebt de achilleshiel van een manager, althans in de ogen van zijn (haar) medewerkers, direct te pakken.

Communicatie is van cruciaal belang voor organisaties, medewerkers informeren is heel iets anders dan met het communiceren. Als u Leider bent van e/o binnen uw organisatie dan is voor u Communicatie van cruciaal belang. Om dit voor u te vereenvoudigen, en u bewust te maken van uw Gedrag, ontwikkelde ik eenvoudige formule.

CVG

 

  •  Het 2e deel van de formule; 'Is er Weerstand bij Veranderingen?': C > √W

Op een mooie dag in het niet zo verre verleden hadden 2 captains of industry een lunch in 1 van Nederlands gerenommeerde restaurants. Het onderwerp van gesprek was een mogelijke fusie tussen hun ondernemingen.

4 jaar later werd het ontslag van beiden aangezegd. Eerst werden de beide, voormalige, captains of industry ter verantwoording geroepen. Waarom, zo was de vraag, was de fusie geen succes geworden terwijl beiden vooraf zo overtuigend waren?

Hun antwoord: ‘Onze medewerkers hebben dwarsgelegen, zij willen niet veranderen!’

 

“Gedreven door onrust vinden obsessieve karakters hun rust in structuur. (….) Daarom verzetten zij zich tegen verandering en innovatie met een koppigheid die karakteristiek is voor hun persoonlijkheid.”

(Sigmund Freud 1914)

Er wordt al lang, en internationaal, onderzoek gedaan naar de oorzaken van het succes, maar meer nog naar het mislukken, van organisatieveranderingen.  

‘Deze onderzoeken veronderstellen dat voor veel medewerkers verwarring, onzekerheid en zelfs chaos geen marginale fenomenen zijn maar  endemisch voor (of een vast onderdeel van) hun organisatie.'(Yannis Gabriel)

Die verwarring is een prima voedingsbodem voor weerstand. Dit impliceert bijna dat het moeilijk, misschien zelfs onmogelijk, wordt om het weerstandsprobleem op te lossen. Er zijn binnen een organisatie te veel factoren die er een invloed op hebben.

Toch wil ik hier een poging doen met een oplossing: Communicatie!

C > √W

 

Op 01 februari 2003 loste het ruimteveer COLUMBIA op bij terugkeer, van een reis van 17 dagen, in de dampkring. Was de fout, waarbij 9 mensen het leven lieten, 'slechts' een technische fout of zaten er ook 'managementmissers' achter?

Staat dit voorbeeld op zichzelf, of is het 'iets' dat alleen in de Verenigde Staten kan gebeuren? Helaas.

In een kort artikel beschrijf ik het rapport van de COLUMBIA Investigation Board en geef ik ook enkele Nederlandse voorbeelden.

Columbia

 

  •  De 3 M's: Middelen, Mensen & Motivatie

Volgens de theorie zou iedere organisatie over een ‘organisatiestrategie’, of Strategisch Plan, dienen te beschikken. Een Strategisch Plan is een plan over wat een organisatie doet, hoe ze het de komende tijd (= wanneer) gaan doen en wat het te verwachten resultaat is. Liefst is e.e.a. vastgelegd in een mooi boekwerk wat door betrokkenen, voornamelijk managers en medewerkers, als naslagwerk kan worden gebruikt. En, wat denkt u, heeft uw organisatie een dergelijk strategisch plan?

In het artikel geef ik u een voorzet om een, in eerste instantie eenvoudig, strategisch plan te maken. Het voordeel voor u en uw organisatie is dat u medewerkers de richting kennen waarin hun organisatie (en dus: zij!) gaat.

De inhoud van dit artikel is door mij aangepast (april 2004).

3 M's

 

Op de pagina op deze website over Investors in People vindt u, ook in pdf formaat, een artikel over een IiP - ervaring met de titel 'Investors in People, 'Haarlemmerolie'?' Voor de volledigheid van deze pagina vindt u dit artikel ook onder de 'link'.

Haarlemmer


Artikelen van mij elders op het Internet:

Toetsing met NEN - ISO 10019 is mogelijk.

 
Inschrijving Kamer van Koophandel Oost Brabant: 17110692
U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan web@willemscheepers.nl.
Laatst bijgewerkt: 30 July 2007